Resum diari de dades Climatiques NOAA

Seleccioni un any o mes pel resum
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Resum per 2021 04
          RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2021

NOMBRE: santpauVUEPRO  CIUDAD: Sant Pau Ordal  PROVINCIA: Catalunya 
ALT:  243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG:  1° 47' 00" E

          TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                   GRAD GRAD    VEL
  TEMP               DIA  DIA     VIEN         DIR
DIA MED  MAX  HORA  MIN   HORA  CAL. FRIO LLUV MED  MAX  HORA  DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1 12.7 22.3  16:30  3.9  7:10  6.3  0.7  0.0  3.5 24.1  15:30   E
 2 14.7 20.8  15:10  7.0  8:10  4.1  0.5  0.0  6.3 29.0  3:20   E
 3 16.0 22.6  13:10  8.9  8:20  3.2  0.8  1.2  5.6 40.2  15:40  SSO
 4 12.7 17.6  16:50  8.0  7:10  5.6  0.0  0.0  4.2 22.5  13:10   S
 5 13.3 19.7  14:10  7.4  8:20  5.1  0.1  0.0  6.0 33.8  17:20   E
 6 12.3 15.9  12:20  9.2  4:40  6.0  0.0  0.0  8.0 35.4  15:20   S
 7  9.8 12.5  13:10  7.6  6:10  8.5  0.0  0.0  8.4 37.0  13:00  SO
 8  9.7 13.9  14:50  5.4  7:40  8.7  0.0  0.0  5.5 32.2  15:40  SO
 9  9.1 12.9  13:00  3.7  7:20  9.3  0.0  0.6  3.4 20.9  11:50  ESE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
  12.2 22.6   3   3.7   9  56.7  2.2  1.8  5.7 40.2   3   SO

Máx >= 32.0: 0
Máx <=  0.0: 0
Mín <=  0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.19 EL 03/04/21
Días de Lluvia: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración